Podokoliši

Vinorodni okoliš Štajerska Slovenija sestavlja šest podokolišev: Ljutomer-Ormož, Radgona-Kapela, Srednje Slovenske gorice, Haloze, Maribor, Šmarje-Virštanj. Vsi našteti so bili do leta 2006 samostojni okoliši, od tedaj pa so združeni v enoten okoliš Štajerska Slovenija.

Uživaj zmerno in odgovorno.

Spletno stran je izdelala OnOff Kreativna agencija.